Home

U bent hier: Home > Buikdanslessen > Inschrijven > Reglement

Algemene voorwaarden Buikdanslessen

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle lessen en workshops die georganiseerd worden door Luna Bellydance vanaf september 2013 en dit voor onbepaalde duur. Door deel te nemen aan lessen of workshops verklaar je jezelf automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden:

Over de lessen

In de lessen leer je de basistechnieken van buikdansen zoals een mooie houding, het isoleren van het lichaam, het harmonieus bewegen op muziek en omgaan met attributen zoals sluiers, stokken, zills, etc…. Doorheen het jaar behandelen we verschillende thema's en leren we minstens 1 choreografie. Instappen in de lessen kan het hele jaar door! Wil je specifieke dingen leren? Aarzel niet en vraag ernaar! Elk jaar krijgen leerlingen de kans om op te treden op het “Belly 2 Belly” festival te Maasmechelen. Dit is niet verplicht! Alle andere optredens worden door Luna’s showteam Indirah verzorgd.

De lessen zijn opgesplitst in verschillende niveau's, naargelang de danservaring van de cursist. De cursist mag in overleg met Luna beslissen om door te schuiven naar een hoger lesniveau.
Een overzicht van de niveau's:

Level 1: Deze cursus is bedoeld voor danseressen zonder ervaring en de inhoud van deze cursus wordt elk jaar herhaald. Een cursist kan ervoor kiezen om de level 1 cursus meerdere keren te volgen of om na een tijd door te schuiven naar level 2/3. Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door instappen.

Level 2/3: Deze cursus is bedoeld voor danseressen met minimum enkele maanden buikdanservaring of danseressen die de cursus van level 1 voltooid hebben. De inhoud van deze cursus verandert jaarlijks, maar de verschillende onderwerpen komen elke 2 à 3 jaar opnieuw aan bod. Een cursist zal dus ongeveer 2 à 3 jaar in dit niveau dansen alvorens door te schuiven naar het volgende niveau. Uiteraard kan een cursist er ook voor opteren om langer in dit niveau te dansen.

Level 4/5: Deze cursus is bedoeld voor danseressen met minimum enkele jaren buikdanservaring. De inhoud van deze cursus verandert elk jaar, verschillende onderwerpen kunnen elke 2 à 3 jaar opnieuw aan bod komen. In deze cursus staan gevorderde technieken en persoonlijke begeleiding centraal.

Open level: Deze cursus is een mix van level 2/3 en level 4/5. We zullen hier focussen op techniek voor halfgevorderen, met opties en extra laagjes voor de gevorderden!

Voor elke cursus geldt er een minimum van 10 en een maximum van 30 aantal deelnemers. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk, ook voor het volgen van een proefles en kan via het formulier op de website of door een mailtje te sturen.

Cursisten worden verzocht op tijd op de lessen aanwezig te zijn. Het noteren van aanwezigheden, afstempelen van 10-beurtenkaarten en betalingen dienen voor aanvang van een lesuur te gebeuren.
Inschrijvingen in Genk voor level 1 gebeuren van 18u55-19u00 en open level van 19u55-20u00. Een lesuur duurt dus in werkelijkheid 55 minuten.

Actuele lesdata worden steeds op de website vermeld.

Prijzen en Betaling

Het verschuldigde lesgeld voor alle wekelijkse lessen en workshops wordt steeds vermeld op de website en in de nieuwsbrieven. De betaling voor wekelijkse lessen gebeurt bij voorkeur cash (gepast betalen aub). Betaling dient ten laatste bij aanvang van de eerste les te gebeuren.

Er zijn 2 tarieven voor de wekelijkse lessen:

 • Een leerling kan zich inschrijven voor het hele schooljaar (215€ voor 30 lessen). Dit is de goedkoopste optie per les. Indien een cursist later op het jaar instapt en voor het resterende schooljaar wenst in te schrijven, dan betaalt zij het inschrijfgeld pro rata.
  Leerlingen die voor een heel schooljaar inschrijven genieten bovendien enkele voordelen, zoals b.v. korting bij workshops van Luna en gastdocenten, gratis repetitiemomenten, vroegboektarieven, etc...

  Er is geen terugbetaling indien reeds betaalde lessen gemist worden. Je kan geen lesgeld overdragen naar een volgend schooljaar. Indien een cursist niet in staat is zelf de lessen op te nemen, kan er na overleg met Luna en met schriftelijk toestemming van de cursist, iemand anders in haar plaats de lessen volgen. Gemiste lessen kunnen, na overleg met Luna, echter wel ingehaald worden in 1 van de andere lesgroepen die parallel lopen met de lopende cursus. Gemiste lessen in het schooljaar september 2015-juni 2016 kunnen tot en met december 2016 ingehaald worden.
 • Er kan een 10-beurtenkaart gekocht worden, welke een geldigheid van 4 maanden heeft (kostprijs 80€). Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om de 10-beurtenkaart mee te brengen naar de les en deze voor aanvang van de les te laten afstempelen. Ingeval cursist geen 10-beurtenkaart kan voorleggen, wordt het drop-in tarief (10€) aangerekend voor die les. Lessen die niet opgenomen zijn binnen de geldigheidperiode van 4 maanden kunnen niet ingehaald worden, noch worden deze terugbetaald. 10-beurtenkaarten kunnen verspreid over verschillende lesuren en locaties opgenomen worden. Ze zijn echter niet geldig voor de Indirah-trainingen en workshops.
  Indien een cursist niet in staat is zelf de lessen op te nemen, kan er na overleg met Luna en met schriftelijk toestemming van de cursist, iemand anders de 10-beurtenkaart overnemen.
 • Proeflessen
  Het hele jaar door kan er een proefles gevolgd worden aan het voordeeltarief van 5€. Indien een cursist na het volgen van een proefles zich wenst in te schrijven voor het gehele schooljaar, wordt deze proefles verrekend. Doorheen het schooljaar kunnen er speciale acties zijn voor het volgen van een gratis proefles. Deze acties zijn steeds beperkt in duurtijd en dus niet het hele jaar door mogelijk. Gratis proeflessen zijn steeds bedoeld voor nieuwe leerlingen en worden enkel op de website, in de nieuwsbrief of op flyers/advertenties van Luna Bellydance aangekondigd. Ook voor het volgen van een gratis proefles dient men zich vooraf aan te melden.

Uitzondering: indien een leerling een les mist omwille van ernstig letsel of ziekte, zal er een compensatie zijn voor de gemiste les (bestaande uit ofwel terugbetaling, ofwel verschuiving van het lesgeld naar de volgende lesperiode), op voorwaarde dat er vooraf verwittigd werd van de afwezigheid. Een doktersattest kan gevraagd worden.

Deelnemers kunnen te allen tijde beslissen om met de lessen te stoppen, reeds betaalde lessen worden echter niet terug vergoed.
Luna behoudt zich het recht het cursusgeld te veranderen, mits voorafgaande verwittiging van 3 maanden.

Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/onbeschikbaarheid van de lerares kan de cursus worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald. Ingeval slechts een gedeelte van een lessenreeks niet kan doorgaan, wordt enkel dat gedeelte terugbetaald.

Workshops

Het verschuldigde lesgeld voor workshops wordt steeds vermeld op de website, in de nieuwsbrieven en op de flyers van Luna Bellydance. De betaling kan zowel cash (gepast betalen aub) als per overschrijving gebeuren. Je bent pas volledig ingeschreven nadat de volledige betaling gebeurd is. Na inschrijving via de website of per mail, krijg je een mailtje met de betalingsinfo.

Indien een leerling haar inschrijving annuleert tot 7 dagen voor aanvang van de workshop, wordt het lesgeld terug betaald - 5€ administratiekosten. Ingeval van latere annulatie of een "no-show" wordt er geen lesgeld terugbetaald. De cursist kan echter wel, na overleg met Luna, haar workshop overdragen aan een andere cursist.

Bij onvoldoende inschrijvingen en ziekte/onbeschikbaarheid van de lerares kan de workshop worden geannuleerd. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. Door deel te nemen aan de lessen verklaar je in goede gezondheid te zijn. Luna kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of letsels. Gelieve op voorhand te verwittigen van eventuele lichamelijke beperkingen of een zwangerschap en raadpleeg eerst je arts. Luna zal de nodige aandacht besteden aan het correct uitvoeren van de bewegingen. Bovenal luister naar je lichaam en forceer niets!

Luna Bellydance kan daarenboven niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Contact gegevens en Privacy

Bij inschrijving voor een cursus of workshop dient de cursist een actueel en werkend mailadres en GSM-nummer op te geven.

Alle gegevens die verzameld worden door Luna Bellydance via het inschrijfformulier, schrifterlijk of per mail, dienen enkel voor intern gebruik.

Alle communicatie omtrent lessen en workshops worden via online communicatie verspreidt, zijnde via de website www.lunabellydance.be, via facebook, de nieuwsbrief of rechtstreeks e-mail contact. Het is de verantwoordelijkheid van de cursust om deze communicatiekanalen te raadplegen. Enkel in geval van last minute annulatie of wijzigingen (bv ziekte van Luna of overmacht enkele uren voordien) zal er een smsje gestuurd worden naar het GSM-nummer van de cursist.

Bij inschrijving voor een cursus of workshop word je automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van Luna Bellydance. Je kan hier op eender welk moment op uitschrijven.

Voor vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, kan je Luna contacteren via info@lunabellydance.be

Laatste update: 12.08.2015

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen en andere buikdansnieuwtjes:

Connect:

facebook  twitter  youtube

Luna is partner van Bongo Superwoman en Bongo Supermama

Cadeaubon Bongo

Het zomerprogramma staat online: